browser

Јавне набавке за 2014. годину

План јавних набавки за 2014.

Обавештења о закљученим уговорима

Јавна набавка мале вредности - материјал за радионицу пакера

Јавна набавка мале вредности - материјал за радионицу сервира

Јавна набавка мале вредности - Материјал за аутолимарску радионицу

Јавна набавка мале вредности - електрична енергија

Јавна набавка мале вредности - Материјал за цвећарску радионицу

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦУ ПЕКАРА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ШКОЛСКОГ ОБРОКА - РУЧКА

top