Јавне набавке 2014.

План јавних набавки за 2014.


Обавештења о закљученим уговорима


Јавна набавка мале вредности - материјал за радионицу пакера

Додела уговора

Конкурсна документација


Јавна набавка мале вредности - материјал за радионицу сервира

Конкурсна документација


Јавна набавка мале вредности - Материјал за аутолакирерску радионицу

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Додела уговора - материјал за образовање


Јавна набавка мале вредности - Материјал за аутолимарску радионицу

Конкурсна документација

Позив за понуду


Јавна набавка мале вредности - електрична енергија

Конкурсна документација

Позив за понуду


Јавна набавка мале вредности - Материјал за фризерску радионицу

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Конкурсна документација

Позив за понуду

Додела уговора - материјал за образовање


Јавна набавка мале вредности - Материјал за књиговезачку радионицу

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Додела уговора


Јавна набавка мале вредности - Материјал за цвећарску радионицу

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду


Јавна набавка мале вредности - Материјал за браварску радионицу

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Конкурсна документација

Позив за понуду


Јавна набавка мале вредности - Материјал за припремаче намирница

Конкурсна документација

Позив за понуду

Конкурсна документација

Позив за понуду

Конкурсна документација

Позив за понуду

Додела уговора - материјал за припремаче намирница


Јавна набавка мале вредности - МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦУ ПЕКАРА

Конкурсна документација

Додела уговора - материјал за радионицу пекара


Јавна набавка мале вредности - ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ШКОЛСКОГ ОБРОКА - РУЧКА

Конкурсна документација

Позив за понуду

Додела уговора - Припрема и дистрибуција школског оброка


Закључени уговори

24.02.2014. Обавештење о набавци канцеларијског материјала

26.02.2014. Обавештење о набавци средстава за чишћење

Обавештење о додели уговора - материјал за аутолимарску радионицу