browser

Јавне набавке за 2015. годину

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова - поправка и адаптација сале за физичко васпитање

Јавна набавка мале вредости радова – поправка и адаптација сале за физичко васпитање

Јавна набавка услуга - припрема и дистрибуција школског оброка - ручка и ужине за ученике

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку услуга - припрема и дистрибуција школског оброка - ручка и ужине за ученике

Изменa конкурсне документације и измена рока за подношење понуда за јавну набавку услуга - ручак и ужина за ученике

top