Јавне набавке 2015.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова - поправка и адаптација сале за физичко васпитање

Обавештење


Јавна набавка мале вредости радова – поправка и адаптација сале за физичко васпитање

Конкурсна документација

Позив за понуду


Обавештење о додели уговора

Закључени уговор о јавној набавци мале вредности услуга - припрема и дистрибуција школског оброка

Обавештење


Јавна набавка услуга - припрема и дистрибуција школског оброка - ручка и ужине за ученике

Конкурсна документација

Позив за понуду


Обавештење о обустави поступка за јавну набавку услуга - припрема и дистрибуција школског оброка - ручка и ужине за ученике

Обавештење


Изменa конкурсне документације и измена рока за подношење понуда за јавну набавку услуга - ручак и ужина за ученике

Измена рока

Изменa конкурсне документације