Јавне набавке 2016.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Припрема и дистрибуција школског оброка - доручка и ручка за ученике, ЈН бр. 1.2.1/16

Одлука о додели уговора


Јавна набавка услуге - припрема и дистрибуција школског оброка - доручка и ручка за ученике

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка


Јавна набавка: Услуга - исхрана ученика

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација


Јавна набавка добара - електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору


Припрема и дистрибуција школског оброка - доручка и ручка за ученике

Обавештење о закљученом уговору


Припрема и дистрибуција школског оброка - доручка и ручка за ученике

Одлука о додели уговора

Правилник о јавној набавци 2016.

Правилник


Јавна набавка мале вредности - исхрана ученика

Измена документације

Измена рока