browser

Јавне набавке за 2016. годину

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку радова - замена отвореног система за грејање

13. децембар 2016.
29. новембар 2016.

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга - припрема и дистрибуција школског оброка - доручка и ручка за ученике, ЈН бр. 1.2.1/16

Јавна набавка услуге - припрема и дистрибуција школског оброка - доручка и ручка за ученике

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка: Услуга - исхрана ученика

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара - електрична енергија

Јавна набавка добара - електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга - припрема и дистрибуција школског оброка - доручка и ручка за ученике

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга - припрема и дистрибуција школског оброка - доручка и ручка за ученике

Правилник о јавној набавци 2016.

Јавна набавка мале вредности - исхрана ученика

top