Јавне набавке 2017.

1.2.2a - Услуге ангажовања пратилаца деце

Позив за подношење понуда (18. децембар 2017.)

Конкурсна документација (18. децембар 2017.)

Питања и одговори (22. децембар 2017.)

Одлука о закључењу оквирног споразума (27. децембар 2017.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму (08. јануар 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (12. јануар 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (12. април 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (07. септембар 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (02. новембар 2018.)


1.3.2 - Санација прилазног степеништа, текуће поправке и радови

Позив за подношење понуда (17. октобар 2017.)

Конкурсна документација (17. октобар 2017.)

Одлука о додели уговора (26. октобар 2017.)

Обавештење о закљученом уговору (07. новембар 2017.)


1.2.2 - Услуге ангажовања пратилаца деце

Позив за подношење понуда (08. септембар 2017.)

Конкурсна документација (08. септембар 2017.)

Питања и одговори (15. септембар 2017.)

Одлука о додели уговора (19. септембар 2017.)

Обавештење о закљученом уговору (25. септембар 2017.)


Исхрана ученика - припрема и дистрибуција школског оброка, бр. 1.2.1/17

Позив за подношење понуда (17. јули 2017.)

Конкурсна документација (17. јули 2017.)

Питања и одговори (11. август 2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума (24. август 2017.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму (11. септембар 2017.)

Обавештење о закљученом уговору (11. септембар 2017.)

Обавештење о закљученом уговору бр.2 (12. јануар 2018.)


Јавна набавка мале вредности - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЈН бр. 1.1.1/17

Позив за подношење понуда (01. фебруар 2017.)

Конкурсна документација (01. фебруар 2017.)

Одлука о додели уговора - Електрична енергија (13. фебруар 2017.)

Обавештење о закљученом уговору (14. март 2017.)