browser

Јавне набавке за 2017. годину

1.3.2 - Санација прилазног степеништа, текуће поправке и радови

1.2.2 - Услуге ангажовања пратилаца деце

Исхрана ученика - припрема и дистрибуција школског оброка, бр. 1.2.1/17

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЈН бр. 1.1.1/17

top