Јавне набавке 2018.

Годишњи план јавних набавки за 2018. годину (31. јануар 2018.)


1.2.2 - Услуге ангажовања пратилаца деце

Позив за подношење понуда (07. децембар 2018.)

Конкурсна документација (07. децембар 2018.)

Одлука о закључењу оквирног споразума (25. децембар 2018.)

Обавештење o закљученом оквирном споразуму (09. јануар 2019.)


1.2.1 - Исхрана ученика - Припрема и дистрибуција школског оброка

Позив за подношење понуда (01. јуни 2018.)

Конкурсна документација (01. јуни 2018.)

И питања и одговори (25. јуни 2018.)

Прва измена конкурсне документације (26. јуни 2018.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26. јуни 2018.)

Одлука о закључењу оквирног споразума (06. јули 2018.)

Обавештење o закљученом оквирном споразуму (20. јули 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (05. новембар 2018.)


1.1.1 - Електрична енергија

Позив за подношење понуда (31. јануар 2018.)

Конкурсна документација (31. јануар 2018.)

Одлука о додели уговора (12. фебруар 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (28. фебруар 2018.)