another page

Кроз историју

Података о тачном оснивању школе нема, али се у документима Министарства просвете Републике Србије, од 17. 10. 1945. године, води да је школа већ радила. Првобитни назив школе је – Стручна продужена школа I, II, III, а већ школске 1946-47. школа је променила назив и звала се – Стручна школа за ученике у привреди бр.2. Школа се тада налазила у згради Угоститељске школе, у Југ Богдановој 28. Септембра 1946. године преселила се у зграду Основне школе бр. 4, у Дечанској 6. Школске 1946-47. школа је имала 581 ученика. Школа је имала мешовита занимања фризерске, прехрамбене, грађевинске и хемијске струке.

На иницијативу Секретаријата за просвету, 1956. године отворена су два одељења за ученике лакше менталне заосталости, у којима су наставу изводила два наставника дефектолога. Школа је имала 12 одељења за редовну наставу и 2 специјална. Школске 1956-57. школа је смештена у згради V београдске гимназије и ради од 17-20.15 часова, у III смени, упоредо са последњим часовима гимназије. Тада је школа имала 9 струка и 3 одељења лакше умно заосталих ученика. Већ 1968-69. основана је специјална школа за квалификоване раднике, а коришћене су просторије у Делиградској 37-9. Сви наставници су били дефектолози.

Од 1970. године школа се налази у садашњој згради која је наменски грађена, пројектована по највишим стандардима тога времена. Од тада до данас школа ради у истом простору који је у предходном периоду делимично проширен и реконструисан у складу са потребама.

Пратећи друштвена кретања школа се континуирано програмски прилагођавала изразито флексибилном лепезом занимања у различитим подручјима рада, тако да јој име које сада носи ("Средња занатска школа") у потпуности одговара.

Ранији називи школе били су: "Специјалана школа за квалификоване раднике", Специјална школа "НХ Петар Лековић","Мешовити образовни центар","Школски центар".

Школа је основана за потребе професионалног оспособљавања лако ментално ометених ученика. Статус средње школе добила је 1995. године након деценијских напора везаних за програмско усаглашавање и признавање права лако ментално ометеној омладини на дипломе у оквиру другог и трећег степена стручне оспособљености по прилагођеним програмима.

Кадровски потенцијал школе, специфичност метода и поступака у раду, прилагођени програми и велики број занимања, омогућавају школи да одговори на изражену друштвену потребу за обухватом ученика који нису разврстани као лако ментално ометене особе, а имају изразите проблеме у учењу, што их онемогућава да се професионално оспособе у оквиру система редовног средњег образовања.Закон о средњој школи (чл. 36 од 2000. године) омогућио је упис ових ученика.

Галерија

top