browser

Образовни профили

Фризер

Фризер пружа услуге усмерене на негу косе. Посао фризера укључује прање, шишање, естетско обликовање косе жена и мушкараца. Фризер боји косу, избељује је или нијансира, фенира, увија или исправља.
Приликом бојења косе или извлачења праменова припремamerickiа хемикалије, наноси их на косу, одређује време њиховог деловања, испира косу и на њу наноси заштитне препарате. Приликом процеса хладне трајне ондулације припрема хемикалије (киселину), наноси на косу и увија, одређује време деловања препарата, наноси фиксир, испира и наноси средство за регенерацију косе. Израђује свечане и такмичарске фризуре, као и разне врсте пунђи. Мушки фризер, поред бриге о коси, шиша и брије браду, обликује бркове. Фризери раде у затвореној просторији, стојећи, тако да је пожељно да су у доброј физичкој кондицији. Треба да имају и развијен смисао за естетику. Проблем на радном месту могу представљати снажни мириси услед рада с хемикалијама.

Пекар

Припрема одговарајуће састојке и обликује тесто ручно и помоћу машина. Готово тесто слаже на лимове и уноси у пећи. Надзире процес печења хлеба и пецива, подешава температуру и степен влажности и контролише трајање печења.
Испечени хлеб и пециво вади из пећи специјалним пекарским лопатама и врши припрему за превоз до продајних објеката. Ради стојећи, у затвореном простору при повишеној температури и влажности ваздуха, засићеног честицама брашна и осталих сировина. Ради у сменама.

Бравар

Израђује и поправља ограде, браве, механизме за врата и прозоре, баштенски намештај, дечије љуљашке, помагала за инвалиде... Обрађује лимове, профиле и цеви, израђује метални намештај. Врши монтажне радове на грађевинским објектима.
Упознаје се с техничком документацијом и на основу ње врши избор алата и материјала, обрађује металне предмете резањем, бушењем, варењем... При раду користи бушилицу, CO2 апарат, апарате за заваривање, ручни и мерни алат, прибор за одржавање. Ради у затвореном или на отвореном простору, често на висини. Обавља одржавање и поправку алатних машина, опреме, уређаја и инсталација.

Аутолимар

У оквиру послова и радних задатака аутолимар израђује елементе од лима за возила, монтира шкољку и каросерију возила и поправља лимарију возила, врши оправку лежишта ветробранског стакла, оправку оштећених делова возила или њихову замену. Аутолимар врши и оцртавање и обележавање лима, кројење и сечење, савијање, пресавијање, закивање, лемљење лепљење, заваривање и припрема возило за заштиту од корозије. Да би наведене послове успешно обавио, аутолимар треба да је оспособљен да користи разне врсте алата и прибора.
На основу свог знања, аутолимар решава проблеме изазване хаваријом возила поштујући његове функционалне захтеве, обликује елементе и оплемењује објекат рада. Суштина ангажовања аутолимара је да својим мајсторством, стеченим искуством на возилима, познавањем средстава рада, материјала и метода обликовања, на основу техничке и технолошке документације доведе возило у исправно и безбедно стање за вожњу.

Помоћник аутолакирера

Аутомобили оштећени у хаваријама, или услед временских непогода и старења, после аутолакирерских радова долазе на фарбање и лакирање у аутолакирерску радионицу. Аутолакирери чисте површине, уклањају продукте корозије и старих заштитних премаза стругањем, четкањем, брушењем, глачањем. Они припремају ауто за фарбање и лакирање, врше заштиту елемената који се не лакирају, а затим лакирају возила. Аутолакирери раде у затвореним просторијама, у разним положајима. По завршетку школовања могу се запослити у аутолакирерским радионицама као и у специјализованим сервисима.

Помоћник књиговесца

Приликом израде графичког производа, у последњој фази, која је веома важна и сложена, обавезно се обавља дорада. Графички се дорађују књиге, заштитне корице, албуми, фасцикле, кутије, брошуре, проспекти, каталози, свеске, блокови, етикете, картице, омотнице, фасцикле, коверте, украсне кесе... Посао обавља у затвореној просторији, уз присуство разних мириса (лепак, боја). Ради на различитим машинама, зависно од врсте производа, али доста послова обавља ручно. Материјали који се прерађују јесу: разне врсте папира, картон, лепенке равне и валовите, фолије, кожа и платно који служе за формирање, састављање и улепшавање производа.

Цвећар-вртлар

Гаји, набавља и / или продаје све врсте цвећа. Од резаног цвећа и зеленог растиња обликује цветне аранжмане и букете. Вртлар уређује и одржава вртове и зелене површине, паркове, спортске терене и просторе других јавних површина. Сади дрвеће, украсно растиње, цвеће. Одржава и коси травњаке, шиша живице и украсно грмље, поткресује гране стабала. Ђубри и штити дрвеће и цвеће од болести и штеточина, лечи болесно растиње и замењује саднице. Ради на отвореном и у затвореном простору. Стално је у покрету.

Припремач намирница

Припремач намирница преузима и сортира намирнице биљног порекла: припрема, љушти, сече, ренда воће и поврће. Преузима и припрема намирнице животињског порекла: свињско, говеђе, телеће и пилеће месо. Транжира, одваја од костију, сече у зависности од јела које се спрема. Припрема све врсте рибе, чисти, пере и припрема за печење.
Припремач намирница води рачуна о хигијени кухиње и кухињских помоћних просторија. Чисти, пере, дезинфикује кухињски ситни и крупни инвентар, алате и машине у кухињи, радне површине и остали намештај, као и зидне и подне плочице.
Ради у затвореним просторијама у којима је повишена температура. Ради претежно стојећи и у покрету.

Сервир

Посао сервира је да припрема салу за пријем гостију, да равна столове и прекрива их стољњацима, као и да поставља кувере за одређени оброк. Његов посао је да сервира јела, топле и хладне напитке по жељи госта. Сервир такође припрема неопходан инвентар за услуживање гостију, и његов посао је да пере, дезинфикује, брише, полира и сортира инвентар у одговарајуће витрине.

Пакер

Двогодишње занимање у коме се ученици оспособљавају за све врсте паковања робе (индустријске, прехрамбене, техничке, полупроизвода и остале робе). У току школовања ученици се упознају са магацином, складиштима и производњом, као и са амбалажом која се користи за паковање и њеном применом.

Посао пакера је: Сортирање и паковање робе; Рад на машинама за паковање зрнасте и прашкасте робе; Ускладиштење производа у магацине - складишта; Мерење и паковање сировина и готових производа; Припрема робе за испоруку; Украсна паковања готових производа; Одржавање хигијене радног простора.

top