home

Организација рада

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/2019. годину можете погледати на линку испод.

Ритам рада школе

Образовно-васпитни рад и професионално оспособљавање одвија се радним данима у периоду од 08:00 до 16:45 сати.

Распоред звоњења у школи

Редни број часа Сатница
1. час8:00 - 8:45
2. час8:50 – 9:35
3. час9:40 - 10:25
одмор 10 минута10:25 - 10:35
4. час10:35 – 11:20
5. час11:25 – 12:10
6. час12:15 – 13:00
одмор 25 минута13:00 – 13:25
7. час13:25 – 14:10
8. час14:15 – 15:00
одмор 10 минута15:00 – 15:10
9. час15:10 – 15:55
10. час16:00 – 17:45

Распоред одељења на практичној настави

Практична настава у школским радионицама
09:00 – 15:00 понедељак, среда, петак 09 – 16:00 уторак, четвртак
Сва одељења 1., 2. и 3. разреда
Практична настава у отвореној привреди
2/3, 3/2, 3/4

Пријем родитеља

top