Набавке на које се не примењује Закон - 2017. година

2.1.30 - Материјал за одржавање електричних инсталација
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (18. децембар 2017.)


2.2.47 - Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграде
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (18. децембар 2017.)


2.2.48 - Услуге софтвера за библиотеку са читачем бар кодова
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (18. децембар 2017.)


2.2.24 - Одржавање видео надзора
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (15. децембар 2017.)


2.2.26 - Остале услуге штампања/књиговесци - графичке плоче
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. децембар 2017.)


2.1.38 - Опрема за образовање - пројектор и копир апарат
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (29. новембар 2017.)


2.1.27 - Рачунарска опрема
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (29. новембар 2017.)


2.1.25 - Пекарска опрема - топли сто
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда< (28. новембар 2017.)


2.1.33 - Алат и инвентар за пекаре
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (28. новембар 2017.)


2.1.7 - Одећа, обућа, униформе
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда< (21. новембар 2017.)


2.2.36 - Текуће поправке и одржавање опреме за спорт
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. новембар 2017.)


2.1.31 - Материјал за извођење столарских радова
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. новембар 2017.)


2.1.34 - Алат и инвентар за пакере
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. новембар 2017.)


2.1.22 - Опрема за образовање - пакери
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда< (06. новембар 2017.)


2.1.16 - Материјал за паковање
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. новембар 2017.)


2.2.46 - Остале специјализоване услуге - Надзор над извођењем радова
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (23. октобар 2017.)


2.2.35 - Текуће поправке и одржавање опреме за образовање - књиговесци, Ножеви
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (20. октобар 2017.)


2.1.18 - Завесе
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (22. август 2017.)


2.1.26 - Музичка опрема
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. август 2017.)


2.1.29 - Потрошни ХТЗ материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. август 2017.)


2.1.10 - Алат и санитетски-лабораторијски материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. август 2017.)


2.1.19 - Аутолакирерски алат и потрошни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (14. jун 2017.)


2.1.15 - Цвећарски инвентар и материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (14. jун 2017.)


2.1.23 - Опрема за образовање - Косилица
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (9. jун 2017.)


2.1.4 - Фарбарско - молерски материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (9. jун 2017.)


2.1.3 - Електро материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (9. jун 2017.)


2.1.2 - Водоводни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (9. jун 2017.)


2.1.9 - Хемијска средства за одржавање хигијене, Safe грануле
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (4. мај 2017.)


2.2.42 - Организација матурске вечери
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (4. мај 2017.)

Измена позива за подношење понуда (8. мај 2017.)


2.1.20 - Нитрица стона преса
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (25. април 2017.)


2.1.14 - Књиговезачки алат и потрошни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (25. април 2017.)


2.2.17 - Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (20. април 2017.)


2.2.38 - Услуге одржавања рачунара
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (20. април 2017.)


2.1.17 - Браварска опрема
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (3. април 2017.)


2.1.24 - Аутолимарска опрема
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (3. април 2017.)


2.1.11 - Браварски материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (31. март 2017.)

Измена позива за подношење понуда (5. април 2017.)


2.1.12 - Алат и материјал - фризери
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (30. март 2017.)


2.1.8 - Аутолимарски потрошни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (27. март 2017.)


2.2.16 - Одржавање ватрогасних апарата
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (24. март 2017.)


2.2.8 - Осигурање запослених
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (23. март 2017.)


2.2.35 - Текуће поправке и одржавање опреме за образовање - књиговесци
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. март 2017.)