browser

Набавке на које се не примењује Закон - 2018. година

17Д/18 - Медицински и лабораторијски материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

18Д/18 - Електро материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

8Д/18 - Молерски материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

9Д/18 - Водоводни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

9У/18 - Остале услуге и материјал за текуће одржавање објекта
(набавка на коју се не примењује закон)

15У/18 - Саветодавне услуге у области јавних набавки
(набавка на коју се не примењује закон)

2Д/18 - Материјал и хемикалије за потребе одржавања хигијене
(набавка на коју се не примењује закон)

20Д/18 - Материјал за образовање - фризери
(набавка на коју се не примењује закон)

27У/18 - Сервис рачунара
(набавка на коју се не примењује закон)

30Д/18 - Материјал за спорт
(набавка на коју се не примењује закон)

32У/18 - Остале специјализоване услуге - Сервис и поправка клима уређаја
(набавка на коју се не примењује закон)

33У/18 - Одржавање ватрогасних апарата
(набавка на коју се не примењује закон)

21Д/18 - Храна и пиће
(набавка на коју се не примењује закон)

4Д/18 - Бензин и гориво
(набавка на коју се не примењује закон)

7Д/18 - Канцеларијски и други сродни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

7У/18 - Осигурање запослених
(набавка на коју се не примењује закон)

31У/18 - Услуге безбедности и здравља на раду
(набавка на коју се не примењује закон)