Набавке на које се не примењује Закон - 2018. година

17Д/18 - Медицински и лабораторијски материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (17. октобар 2018.)


18Д/18 - Електро материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. јул 2018.)


8Д/18 - Молерски материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. јул 2018.)


9Д/18 - Водоводни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. јул 2018.)


9У/18 - Остале услуге и материјал за текуће одржавање објекта
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. јул 2018.)


15У/18 - Саветодавне услуге у области јавних набавки
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (28. јун 2018.)


2Д/18 - Материјал и хемикалије за потребе одржавања хигијене
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. јун 2018.)


20Д/18 - Материјал за образовање - фризери
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (25. мај 2018.)


27У/18 - Сервис рачунара
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (25. мај 2018.)


30Д/18 - Материјал за спорт
(набавка на коју се не примењује закон)

>Позив за подношење понуда (11. мај 2018.)


32У/18 - Остале специјализоване услуге - Сервис и поправка клима уређаја
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (08. мај 2018.)


33У/18 - Одржавање ватрогасних апарата
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (04. мај 2018.)


21Д/18 - Храна и пиће
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (25. април 2018.)


4Д/18 - Бензин и гориво
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (03. април 2018.)


7Д/18 - Канцеларијски и други сродни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (26. март 2018.)


7У/18 - Осигурање запослених
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. март 2018.)


31У/18 - Услуге безбедности и здравља на раду
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (09. март 2018.)