home

Услови рада

Кадровски услови

Директор:
Марковић Милован, дипл. дефектолог

Помоћник директора:
Стефановић Светлана, дипл. дефектолог

Секретар:
Тадеин Јасмина, дипл. правник

Координатори практичне наставе:
Шаренац Миомир, дипл. дефектолог
Спасојевић Емилија, дипл. дефектолог

Стручни сарадници:
Ћирић Маријана, дипл. психолог
Радовановић Богољуб, дипл. социјални радник
Јовановић Марија, медицинска сестра - васпитач
Зорић Зорана, педијатријска сестра - техничар
Павловић Милан, високи струковни физиотерапеут

Наставни кадар

Тим од преко 50 наставника са дугогодишњим искуством свакодневно улаже труд да њихови ђаци са лакоћом савладају предвиђено градиво.

Школска зграда

Активности школе се одвијају у 5500м² затвореног корисног простора: радионичарски простор, простор учионица, кабинета, кухиње, канцеларија, трпезарије, фискултурне сале, холова, ходника, магацина, атријума.

Школа је окружена уређеном парковском површином са отвореним игралиштем за кошарку, фудбал и друге спортове.

Школски простор организован је на следећи начин:

Намена простора Број просторија
Учионица 18
Информатички кабинет 1
Кабинет Основа технике рада 1
Библиотека-медијатека 1
Зубна амбуланта 1
Радионица 5
Штампарија 1
Наставничка зборница 1
Фискултурна сала 1
Кухиња и трепезаријски блок 1
Секретаријат школе 1
Рачуноводство 1
Администратор 1
Педагошко-психолошка служба 1
Директор школе - канцеларија 1
Помоћник директора школе - канцеларија 1
Архив 1
Кабинет медицинске сестре 1
Котларница – подстаница 1
Техничка радионица 1
Магацини 6
Кабинет за обуку сервира 1
Кабинет за обуку пекара 1
Кабинет са асистивним технологијама 1
Кабинет за обуку ученика са аутизмом 1
Кабинет за обуку ученика са церебралном парализом 1
Справарница 1
top