Јавне набавке

Јавне набавке

javne nabavke

Правилник о јавним набавкама

Финансијски план

Финансијски извештај

План набавки за 2019. годину
(29. јануар 2019.)

1.2.2/2019 – Услуге ангажовања пратилаца деце

Позив за подношење понуда
(21. октобар 2019.)

Конкурсна документација
(21. октобар 2019.)

Одлука о закључењу оквирног споразума (30. октобар 2019.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму (12. новембар 2019.)

Обавештење о закљученом уговору (12. новембар 2019.)

Обавештење о закљученом уговору (08.01.2020.)

Обавештење о закљученом уговору (10.01.2020.)

1.2.1 – Исхрана ученика – Припрема и дистрибуција школског оброка

Обавештење о закљученом уговору (бр.2)
(09. април 2019.)

1.1.1/2019 – Електрична енергија

Позив за подношење понуда
(29. јануар 2019.)

Конкурсна документација
(29. јануар 2019.)

Одлука о додели уговора
( 8. фебруар 2019.)

Обавештење о закљученом уговору
( 25. фебруар 2019.)

Годишњи план јавних набавки за 2018. годину (31. јануар 2018.)

1.2.2 – Услуге ангажовања пратилаца деце

Позив за подношење понуда (07. децембар 2018.)

Конкурсна документација (07. децембар 2018.)

Одлука о закључењу оквирног споразума (25. децембар 2018.)

Обавештење o закљученом оквирном споразуму (09. јануар 2019.)

Обавештење о закљученом уговору  (14. јануар 2019.)

Обавештење о закљученом уговору  (02. септембар 2019.)

Обавештење о закљученом уговору  (30. септембар 2019.)

Обавештење о закљученом уговору  (15. октобар 2019.)

1.2.1 – Исхрана ученика – Припрема и дистрибуција школског оброка

Позив за подношење понуда (01. јуни 2018.)

Конкурсна документација (01. јуни 2018.)

И питања и одговори (25. јуни 2018.)

Прва измена конкурсне документације (26. јуни 2018.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (26. јуни 2018.)

Одлука о закључењу оквирног споразума (06. јули 2018.)

Обавештење o закљученом оквирном споразуму (20. јули 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (05. новембар 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (05. септембар 2019.)

1.1.1 – Електрична енергија

Позив за подношење понуда (31. јануар 2018.)

Конкурсна документација (31. јануар 2018.)

Одлука о додели уговора (12. фебруар 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (28. фебруар 2018.)

1.2.2a – Услуге ангажовања пратилаца деце

Позив за подношење понуда (18. децембар 2017.)

Конкурсна документација (18. децембар 2017.)

Питања и одговори (22. децембар 2017.)

Одлука о закључењу оквирног споразума (27. децембар 2017.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму (08. јануар 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (12. јануар 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (12. април 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (07. септембар 2018.)

Обавештење о закљученом уговору (02. новембар 2018.)

1.3.2 – Санација прилазног степеништа, текуће поправке и радови

Позив за подношење понуда (17. октобар 2017.)

Конкурсна документација (17. октобар 2017.)

Одлука о додели уговора (26. октобар 2017.)

Обавештење о закљученом уговору (07. новембар 2017.)

1.2.2 – Услуге ангажовања пратилаца деце

Позив за подношење понуда (08. септембар 2017.)

Конкурсна документација (08. септембар 2017.)

Питања и одговори (15. септембар 2017.)

Одлука о додели уговора (19. септембар 2017.)

Обавештење о закљученом уговору (25. септембар 2017.)

Исхрана ученика – припрема и дистрибуција школског оброка, бр. 1.2.1/17

Позив за подношење понуда (17. јули 2017.)

Конкурсна документација (17. јули 2017.)

Питања и одговори (11. август 2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума (24. август 2017.)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму (11. септембар 2017.)

Обавештење о закљученом уговору (11. септембар 2017.)

Обавештење о закљученом уговору бр.2 (12. јануар 2018.)

Јавна набавка мале вредности – Електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/17

Позив за подношење понуда (01. фебруар 2017.)

Конкурсна документација (01. фебруар 2017.)

Одлука о додели уговора – Електрична енергија (13. фебруар 2017.)

Обавештење о закљученом уговору (14. март 2017.)

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Припрема и дистрибуција школског оброка – доручка и ручка за ученике, ЈН бр. 1.2.1/16

Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуге – припрема и дистрибуција школског оброка – доручка и ручка за ученике

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка: Услуга – исхрана ученика

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка добара – електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Припрема и дистрибуција школског оброка – доручка и ручка за ученике

Обавештење о закљученом уговору

Припрема и дистрибуција школског оброка – доручка и ручка за ученике

Одлука о додели уговора

Правилник о јавној набавци 2016.

Правилник


Јавна набавка мале вредности – исхрана ученика

Измена документације

Измена рока

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова – поправка и адаптација сале за физичко васпитање
Обавештење
 
Јавна набавка мале вредости радова – поправка и адаптација сале за физичко васпитање

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обавештење о додели уговора

Закључени уговор о јавној набавци мале вредности услуга – припрема и дистрибуција школског оброка

Обавештење

Јавна набавка услуга – припрема и дистрибуција школског оброка – ручка и ужине за ученике

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку услуга – припрема и дистрибуција школског оброка – ручка и ужине за ученике

Обавештење

Изменa конкурсне документације и измена рока за подношење понуда за јавну набавку услуга – ручак и ужина за ученике

Измена рока

Изменa конкурсне документације

План јавних набавки за 2014.

 

Јавна набавка мале вредности – материјал за радионицу пакера

Додела уговора

Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности – материјал за радионицу сервира

Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности – Материјал за аутолакирерску радионицу

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Додела уговора – материјал за образовање


Јавна набавка мале вредности – Материјал за аутолимарску радионицу

Конкурсна документација

Позив за понуду

Јавна набавка мале вредности – електрична енергија

Конкурсна документација

Позив за понуду

Јавна набавка мале вредности – Материјал за фризерску радионицу

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Конкурсна документација

Позив за понуду

Додела уговора – материјал за образовање

Јавна набавка мале вредности – Материјал за књиговезачку радионицу

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Додела уговора

Јавна набавка мале вредности – Материјал за цвећарску радионицу

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Јавна набавка мале вредности – Материјал за браварску радионицу

Конкурсна документација

Позив за понуду

Обустава поступка

Конкурсна документација

Позив за понуду

Конкурсна документација

Позив за понуду

Јавна набавка мале вредности – Материјал за припремаче намирница

Конкурсна документација

Позив за понуду

Конкурсна документација

Позив за понуду

Конкурсна документација

Позив за понуду

Додела уговора – материјал за припремаче намирница

Јавна набавка мале вредности – МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦУ ПЕКАРА

Конкурсна документација

Додела уговора – материјал за радионицу пекара

Јавна набавка мале вредности – ПРИПРЕМА И ДИСТРИБУЦИЈА ШКОЛСКОГ ОБРОКА – РУЧКА

Конкурсна документација

Позив за понуду

Додела уговора – Припрема и дистрибуција школског оброка

Закључени уговори

24.02.2014. Обавештење о набавци канцеларијског материјала

26.02.2014. Обавештење о набавци средстава за чишћење

Обавештење о додели уговора – материјал за аутолимарску радионицу

Услуге безбедности и здравља на раду  – бр. 50
Позив за подношење понуда за набавку услуга (11.03.2021.)

Материјал за образовање – фризери- бр. 21
Позив за подношење понуда за набавку добара (10.02.2021.)

Алат и инвентар – фризери бр. 5
Позив за подношење понуда и набавку добара (10.02.2021.)

5Д/19  Алат и инвентар (аутолимари и бравари)
Позив за подношење понуда  (12. јуни 2019.)
18Д/19 – Материјал за образовање (аутолимари и бравари)

Позив за подношење понуда (11. јуни 2019.)

8Д/19 – Молерски материјал

Позив за подношење понуда – Молерски материјал (11. јуни 2019.)

16Д/19 – Медицински и лабораторијски материјал
Позив за подношење понуда (11. јуни 2019.)

24Д/19 – Материјал за образовање – књиговесци
Позив за подношење понуда (10. јуни 2019.)

7У/19 – Осигурање запослених

(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (25. март 2019.)

4Д/19 – Бензин и гориво
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (20. фебруар 2019.)

17Д/18 – Медицински и лабораторијски материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (17. октобар 2018.)

18Д/18 – Електро материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. јул 2018.)

8Д/18 – Молерски материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. јул 2018.)

9Д/18 – Водоводни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. јул 2018.)

9У/18 – Остале услуге и материјал за текуће одржавање објекта
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. јул 2018.)

15У/18 – Саветодавне услуге у области јавних набавки
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (28. јун 2018.)

2Д/18 – Материјал и хемикалије за потребе одржавања хигијене
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. јун 2018.)

20Д/18 – Материјал за образовање – фризери
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (25. мај 2018.)

27У/18 – Сервис рачунара
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (25. мај 2018.)

30Д/18 – Материјал за спорт
(набавка на коју се не примењује закон)

>Позив за подношење понуда (11. мај 2018.)

32У/18 – Остале специјализоване услуге – Сервис и поправка клима уређаја
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (08. мај 2018.)

33У/18 – Одржавање ватрогасних апарата
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (04. мај 2018.)

21Д/18 – Храна и пиће
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (25. април 2018.)

4Д/18 – Бензин и гориво
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (03. април 2018.)

7Д/18 – Канцеларијски и други сродни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (26. март 2018.)

7У/18 – Осигурање запослених
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. март 2018.)

31У/18 – Услуге безбедности и здравља на раду
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (09. март 2018.)

2.1.30 – Материјал за одржавање електричних инсталација
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (18. децембар 2017.)

2.2.47 – Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграде
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (18. децембар 2017.)

2.2.48 – Услуге софтвера за библиотеку са читачем бар кодова
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (18. децембар 2017.)

2.2.24 – Одржавање видео надзора
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (15. децембар 2017.)

2.2.26 – Остале услуге штампања/књиговесци – графичке плоче
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. децембар 2017.)

2.1.38 – Опрема за образовање – пројектор и копир апарат
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (29. новембар 2017.)

2.1.27 – Рачунарска опрема
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (29. новембар 2017.)

2.1.25 – Пекарска опрема – топли сто
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда< (28. новембар 2017.)

2.1.33 – Алат и инвентар за пекаре
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (28. новембар 2017.)

2.1.7 – Одећа, обућа, униформе
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда< (21. новембар 2017.)

2.2.36 – Текуће поправке и одржавање опреме за спорт
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. новембар 2017.)

2.1.31 – Материјал за извођење столарских радова
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. новембар 2017.)

2.1.34 – Алат и инвентар за пакере
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. новембар 2017.)

2.1.22 – Опрема за образовање – пакери
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда< (06. новембар 2017.)

2.1.16 – Материјал за паковање
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (06. новембар 2017.)

2.2.46 – Остале специјализоване услуге – Надзор над извођењем радова
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (23. октобар 2017.)

2.2.35 – Текуће поправке и одржавање опреме за образовање – књиговесци, Ножеви
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (20. октобар 2017.)

2.1.18 – Завесе
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (22. август 2017.)

2.1.26 – Музичка опрема
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. август 2017.)

2.1.29 – Потрошни ХТЗ материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. август 2017.)

2.1.10 – Алат и санитетски-лабораторијски материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. август 2017.)

2.1.19 – Аутолакирерски алат и потрошни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (14. jун 2017.)

2.1.15 – Цвећарски инвентар и материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (14. jун 2017.)

2.1.23 – Опрема за образовање – Косилица
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (9. jун 2017.)

2.1.4 – Фарбарско – молерски материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (9. jун 2017.)

2.1.3 – Електро материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (9. jун 2017.)

2.1.2 – Водоводни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (9. jун 2017.)

2.1.9 – Хемијска средства за одржавање хигијене, Safe грануле
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (4. мај 2017.)

2.2.42 – Организација матурске вечери
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (4. мај 2017.)

Измена позива за подношење понуда (8. мај 2017.)

2.1.20 – Нитрица стона преса
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (25. април 2017.)

2.1.14 – Књиговезачки алат и потрошни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (25. април 2017.)

2.2.17 – Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (20. април 2017.)

2.2.38 – Услуге одржавања рачунара
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (20. април 2017.)

2.1.17 – Браварска опрема
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (3. април 2017.)

2.1.24 – Аутолимарска опрема
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (3. април 2017.)

2.1.11 – Браварски материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (31. март 2017.)

Измена позива за подношење понуда (5. април 2017.)

2.1.12 – Алат и материјал – фризери
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (30. март 2017.)

2.1.8 – Аутолимарски потрошни материјал
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (27. март 2017.)

2.2.16 – Одржавање ватрогасних апарата
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (24. март 2017.)

2.2.8 – Осигурање запослених
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (23. март 2017.)

2.2.35 – Текуће поправке и одржавање опреме за образовање – књиговесци
(набавка на коју се не примењује закон)

Позив за подношење понуда (21. март 2017.)