ispit

Поправни и разредни испити – августовски рок

Обавештење о разредним и поправним испитима у августовском испитном року:  
ПРЕДМЕТ ДАТУМ И ВРЕМЕ
Српски језик и књижевност22.08.2019 у 10 часова
Бранка Вуковић
Ивана Стевановић
Весна Еленков
Бранка Рогановић
Одељенске старешине
Математика27.08. 2019. у 10 часова
Комисија:
Зорица марковић
Снежана Матејић
Ивана Микић
одељенски старешина
Музика22.08.2019 у 11 часова
Комисија:
Бричић Снежана
Јерковић Јелена
Одељенски старешина
Физичко васпитање27.08.2019 у 11 часова
Комисија:
Данко Ћосић
Тијана Миленковић
Нино Манојловић
Основе природних дисциплина -ОПД

Основе друштвених дисциплина -ОДД
26.08.2019 у 10 часова
Комисија:
Зорана Радовановић
Бисерка Јеремић
Александар Соколовски
Одељенски старешина
Основи технике рада26.08.2019 у 11 часова
Комисија:
Комазец Александар
Љиљана Миленковић
Ликовна култура23.08.2019 у 10 часова
Комисија:
Јелена Јерковић
Вук Перић
Фризери – Хигијена27.08.2019 у 12 часова
Комисија:
Соња Ивановић Буљ
Соња Грозница
Тамара Јокић
Одељенски старешина
Технологија рада26. 08.2019 у 10 часова
Комисија:
Соња Ивановић Буљ
Соња Грозница
Тамара Јокић
Одељенски старешина
Технологија материјала26.08.2019 у 11:30 часова
Комисија:
Соња Ивановић Буљ
Соња Грозница
Тамара Јокић
Одељенски старешина
Практична настава – Фризери28.08.2019 у 11 часова
Комисија:
Соња Ивановић Буљ
Соња Грозница
Тамара Јокић
Одељенски старешина
Пекари- практична настава

Основи прехрамбене технологије
(одељење 1/3)
21.08.2018 у 10 часова (1/3)
Шакић Милена

28.08.2019 у 11:30часова
Јоксимовић Светлана
Емилија Спасојевић
21.08.2019 у 10 часова Одељенски старешина
Аутолакирери – практична настава28.08.2019 у 12:15 часова
Комисија:
Миомир Шаренац
Шакић МИлена
Јоксимовић Светлана
Одељенски старешина
Уређење друштва28.08.2019 у 10 часова
Комисија:
Павле радосављевић
Александар Соколовски
одељенски старешина
Грађанско васпитање/ Верска настава27.08.2019 у 9 часова
Комисија:
Павле Радосављевић
Снежана Бричић
Никола Поповић
одељенски старешина
Техничко цртање са машинским елементима28.08.2019 у 10 часова
Комисија:
Светлана Планић
Љиљана Миленковић
Одељенски старешина
Технологија рада – Бравари28.08.2019 у 10 часова
Комисија:
Светлана Планић
Љиљана Миленковић
Одељенски старешина