О нама

o-skoli

Професионална рехабилитација

Средња занатска школа бави се професионалном рехабилитацијом ученика са сметњама у развоју и учењу. Посебна пажња посвећује се практичној настави која се одвија у школским радионицама и код приватних послодаваца са којима школа има склопљене уговоре и који запошљавају наше ученике. У школи се ученици обучавају за следећа занимања: пекар, фризер, бравар, аутолимар и помоћник аутолакирера, помоћник књиговесца, пакер, цвећар, припремач намирница и сервир.

Изазови

Наши ученици сусрећу се са много изазова у развоју и учењу. Тешкоће су бројне: од интелектуалне ометености, церебралне парализе, инвалидитета, неуролошких оштећења, па до сметњи из спектра аутизма. Због великог искуства у раду са ученицима са посебним потребама, често уписујемо и ученике који нису успели да се уклопе у друге средње школе због проблема са учењем или понашањем.

Видео о школи

Организација

Рад се одвија у једној смени – од 9 часова ујутро до 15 часова послеподне. Многи од ученика имају и организован превоз. За ученике који немају личне пратиоце, а не могу сами да брину о себи, за време одмора организовано је дежурство наставника, које је на добровољној основи. У школи ради и кухиња. Ученицима се служе два бесплатна оброка: ужина и ручак. Поред наставника и стручних сарадника, у школи раде и три медицинске сестре, а, волонтерски, вежбе са ученицима раде физиотерапеути.

Практична настава

Средња занатска школа је специфична по томе што ученици имају три дана праксе током наставне недеље. Осим тога школа има сарадњу са многим предузећима, те ученици имају прилику да своју праксу обављају у отвореној привреди. Овакав вид сарадње је најзначајнији за брзо запошљавање наших ученика. Боравак ученика у предузећима током праксе пружа могућност да се сагледају њихови потенцијали, да их запослени ближе упознају и да се одлуче да им пруже могућност рада у окружењу које им је познато.