dani-defektologa-24-3

Дани дефектолога 2024.

Наши запослени су и ове године представљали своју школу на стручно-научној конференцији ,,Дани дефектолога Србије”, одржаној од 8. до 11. фебруара 2024. године, у Врњачкој бањи.

Колегиница Марина Јанковић-Николић представила је свој рад под називом ,,Социометријски статус ученика који раде по индивидуалном образовном плану – приказ примене социометријске процедуре“. Процедура је приказана кроз случај два ученика са ИОП-ом 2, којима колегиница пружа додатну подршку у редовној школи, с посебним освртом на прилагођавања и практичну примену.

dani-defektologa-24-1

У оквиру сесије Примери добре праксе, презентован је и рад на тему ,,Имплементација амбијенталне наставе са ученицима са аутизмом“. Аутори овог рада су Бранка Црносељански, Бојана Арсић и Урош Мајсторовић, који је презентовао рад. Видео презентацијом слушаоци конференције, упознати су са приступом подучавању ученика које се одвијало ван просторија школе, у Природњачком музеју. Амбијенталном наставом ученици су увежбавали функционалну комуникацију, усвајали правила понашања у музеју, обнављали знања о превозним средствима и чиниоцима живе и неживе природе.

dani-defektologa-24-4

Колегиница Сузана Дробњак је промовисала свој ,,Водич кроз практично олигофренолошко искуство“, који може помоћи родитељима и стручњацима који раде са децом и одраслима са свим типовима тешкоћа у развоју. Садржај водича је сачињен од практичних примера из свакодневног живота, где се указује на значај сарадње родитеља и терапеута. Приручником се указује на битност имитације као основног вида учења, јер она омогућава стицање нових вештина и знања као и укључивање ученика у социјалне и емоционалне размене са другима. Такође, поред ових функција, значајна је и за учење моторичких вештина, као и за олакшавање разумевања понашања и менталних стања других особа.

dani-defektologa-24-2