sarajevo medjunarodna konferencija

Међународна конференција у Сарајеву

На међународној конференцији у Сарајеву у атмосфери топле добродошлице домаћина, организатора конференције под називом „Мултидисциплинарни приступи у едукацији и рехабилитацији“, од 4. до 7. априла, радовима се представила и наша школа. Много је значила размена информација и искустава у раду са колегама из региона бивше Југославије. На конференцији су приказани радови:
Професионална оријентација у средњој школи за децу са сметњама у развоју, аутор Милован Марковић;.
„Зелени изазов“ – нови приступи социјализацији и социјалној инклузији младих са сметњама у развоју, аутори Милован Марковић и Небојша Николић;
Утврђивање нивоа одговорног односа према околини код ученика са сметњама у развоју, аутори Бранка Вуковић, Бранка Црносељански, Марија Стевановић.