Међународни дан толеранције

Поводом Међународног дана толеранције, у школској библиотеци, одржана је радионица под називом „Различити смо и то нас спаја“. Са ученицима је најпре вођен разговор о томе по чему се све људи могу разликовати и шта значи бити толерантан. Након тога су ученици извлачили цедуље са различитим појмовима које су разврставали по томе да ли осликавају толерантност или нетолерантност. Трећи део радионице је подразумевао израду паноа. На основу научених појмова, ученици су у крошњу дрвета лепили све оно што представља услов за толерантно понашање, док су појмове, за које су сматрали да лоше утичу на развој толеранције, лепили испод крошње дрвета. Радионици је присуствовала Јулија Гачић, психолог школе, која је остварила дивну интеракцију са ученицима и подстакла их да искажу своје мишљење. Сви учесници су показали толеранцију током реализације радионице као и велику заинтересованост за дискусију.