kabinet matematike szs

Упис ученика у први разред

ИЗВОД ИЗ КОНКУРСА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ за школску 2020/21.

Средња занатска школа

11090 Раковица – Београд, Вукасовићева 21а, Тел: 011/359-4014

srednjazanatska@gmail.com, www.srednjazanatska.edu.rs

upis ucenika 2020/21

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА – од 29.  јуна 2020.  до 06. јула 2020.  од 09.00 – 13.00 сати.

Молимо кандидате за упис да на пријави  наведу две жеље (два образовна профила).

КОНАЧАН СПИСАК УЧЕНИКА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА БИЋЕ ОБЈАВЉЕН 07. ЈУЛА 2020. У 15.00 САТИ НА ВЕБ САЈТУ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ШКОЛЕ.

За упис је потребна следећа документација:

  • сведочанство о завршеној основној школи,
  • уверење о положеном завршном испиту,
  • извод из матичне књиге рођених,
  • лекарско уверење, и
  • препорука општинске Интерресорне комисије.