пројекат

Пројекат „Заједно можемо постићи више“

„Средња занатска школа“ је отпочела са реализацијом пројекта „Заједно можемо постићи више“ (Together we can achieve more ) који је финансиран од стране Регионалне канцеларије за сарадњу младих (Regional Youth Cooperation Office). Пројектом је предвиђена међународна сарадња и стручна размена између наше школе и Школе за средње стручно образовање и радно оспособљавање из Сарајева, Босна и Херцеговина.

Циљ пројекта

Окупити младе са инвалидитетом и маргинализоване групе из наше две земље и  повећати међусобно разумевање суочавањем са заједничким проблемима, као и међусобним оснаживањем ученика и наставника. То ћемо постићи разменом искуства и многим активностима које планирамо да организујемо како бисмо научили нове вештине. Главни циљ ове размене је стварање климе толеранције превазилажењем свих међукултурних разлика кроз боље разумевање међусобних проблема. Повећање поверења и ученика и наставника. Утицај који желимо постићи је да бољим разумевањем међусобних проблема и заједничких циљева можемо превазићи разлике и заједнички радити на бољој будућности младих са сметњама у развоју и инвалидитетом и маргинализованих група.

Пројектом су обухваћени ученици из обе школе који се образују за иста занимања (цвећар, припремач намирница – помоћни кувар и помоћник књиговесца). Током размене заједно ће радити на стварању производа и учествовати у различитим активностима (радионице, обуке итд.).

Циљна група

У активности је укључено 50 учесника, по 25 из сваке школе (по 15 ученика и 10 наставника).

Трајање пројекта: 3 месеца (новембар и децембар 2020. и  март 2021.)

Пошто, због неповољне епидемиолошке ситуације, није било могуће спровести првобитно планирану размену, посету наших ученика и наставника школи у Сарајеву и њихову узвратну посету нашој школи, све планиране активности се реализују у на даљину, у онлајн формату и уз коришћење многих  дигиталних алата како бисмо осигурали да активности буду смислене и занимљиве, а учесници мотивисани и фокусирани (као што су Mentimeter, Fresco, Veeldecide, Kahoot, Padlet, Bighugelabs итд.)

Пратите даљи развој пројекта на нашој Фејсбук страници и на сајту школе.

→    ПРЕУЗМИ БРОШУРУ    ←